SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

12.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 6/13), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 41. sjednici održanoj dana 4. travnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
II. O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 49/12 i 6/13) članak 18. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% prihoda Proračuna bez primitaka ostvarenih u 2012. godini, što iznosi 283.500,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina, odnosno raspolaganje imovinom planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/02

Ur. broj: 2170-09-04/01-13-42

Viškovo, 4. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr