SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

11.

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 84. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 6/13), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 41. sjednici održanoj 4. travnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata - viška prihoda iz 2012. godine

Članak 1.

Ovom se Odlukom vrši raspodjela rezultata - viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu u iznosu od 14.036.144,08 kuna te ranije rezerviranih sredstava od prodaje stanova u iznosu od 288.643,18 kuna, rezerviranja za izvlaštenja u iznosu od 75.000,00 kuna, odnosno ukupno 14.399.787,26 kuna.

Članak 2.

Ostvareni višak iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se u 2013. godini za sljedeće namjene:

Neutrošena sredstva od prodaje stanova nad kojima postoji stanarsko pravo
(na rezerviranja za buduće izdatke)


297.956,81 kn

Rezerviranja za izvlaštenja

75.000,00 kn

Naknade vlasnicima nekretnina u zoni odlagališta

5.556.384,64 kn

Tekuće i investicijsko održavanje groblja

255.857,60 kn

Naknade osobama izvan radnog odnosa (volonteri)

15.349,28 kn

Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja prometnica

19.332,13 kn

Uredska oprema i namještaj za
upravne odjele

79.008,96 kn

Projektna dokumentacija za
proširenje groblja

67.625,00 kn

Proširenje groblja Viškovo

4.000.000,00 kn

Prigodna iluminacija

87.000,00 kn

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

373.697,03 kn

Izgradnja zidova i upojnih bunara

185.000,00 kn

Izvedba po prometnom rješenju Petrci

238.000,00 kn

Izgradnja ugibališta u Benčanima

448.000,00 kn

Projektna dokumentacija za cestu
RZ-8 Drenova

152.000,00 kn

Projektna dokumentacija za cestu
Viškovo-Turčino

16.250,00 kn

Projektna dokumentacija za cestu
Kapiti-Furićevo

53.750,00 kn

Projektna dokumentacija za put na
Furićevu

19.500,00 kn

Uređenje novih objekata na javnim
površinama

21.550,00 kn

Izgradnja ceste II s infrastrukturom

135.000,00 kn

Projektna dokumentacija za
rekonstrukciju puta u Kosima

26.000,00 kn

Projektna dokumentacija za spoj sa
spojnom cestom Brnasi-Dovičići

48.230,00 kn

Projektna dokumentacija za nogostup
Saršoni-Garići

60.000,00 kn

Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići

1.978.500,00 kn

Proširenje javne rasvjete

79.340,00 kn

Idejni, glavni i izvedbeni projekt za
vodovodni spoj - cesta Brnasi-Dovičići

25.000,00 kn

Idejni, glavni i izvedbeni projekt za vodovodni spoj - spojna cesta Brnasi-Dovičići

30.000,00 kn

Plaće Područnog vrtića Klana

54.755,81 kn

Drva za ogrjev - socijalni program

1.700,00 kn

UKUPNO

14.399.787,26 kn

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/02

Ur. broj: 2170-09-04/01-13-40

Viškovo, 4. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr