SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

10.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08. i 136/12.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13.) te članka 51. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25 09. i 6/13.) Općinski načelnik Općine Viškovo podnio je na Općinskom vijeću Općine Viškovo, na 41. sjednici održanoj 4. travnja 2013. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u Računu financiranja za 2012. godinu po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/02

Ur. broj: 2170-09-04/01-13-36

Viškovo, 4. travnja 2013.

Općinski načelnik
Goran Petrc, prof. v.r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr