SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

9.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08. i 136/12.) i članka 35. Statuta Općine Viškova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09. i 6/13.) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 41. sjednici održanoj 4. travnja 2013. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/12.), članak 1. mijenja se i glasi: »Proračun Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu sadrže«:

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda, odnosno primici i izdaci u Računu financiranja, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna planirani su po nositeljima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/02

Ur. broj: 2170-09-04/01-13-41

Viškovo, 4. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing.

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viš  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr