SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

23.

Na temelju članka 18. Odluke Općinskog vijeća o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabave ukupne vrijednosti do 70.000,00 kuna, sukladno članku 20 st.(2) Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Općine

Vinodolske općine na 23. sjednici održanoj 25. ožujka 2013. godine, donijelo je:

I. IZMJENE I DOPUNE
Plana malih nabava, bagatelne nabave procijenjene
vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn
za 2013. godinu

Članak 1.

U Planu malih nabava, bagatelne nabave procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kuna do 70.000,00 kuna, za 2013. godinu »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/13, u članku 3. Plana tabelarni dio se dopunjuje sa točkama 21 - 27 koje glase:

Red.
br.

PREDMET NABAVE

PROCJENJENA VRIJEDNOST U
KN BEZ PDV-a

21.

Izvođenje građevinskih radova na stambenom dijelu objekta Edukacijskog centra Juraj Julije Klović u Grižanama

40.000,00 kuna

22.

Izvršenje usluga izrade snimke postojećeg stanja i snimke izvedenog stanja zgrada (5) mrtvačnica na području Općine i stare škole u Driveniku

30.000,00 kuna

23.

Izvršenje usluga izrade dokumentacije za legalizaciju objekta Doma kulture u Driveniku (zgrade Doma kulture, joga i lovačke kućice u Driveniku)

25.000,00 kuna

24.

Pružanje usluga stručnog nadzora nad nabavom roba (opreme i eksponata) za stalni postav izložbe u »Kući Klović«, u Grižanama

20.000,00 kuna

25.

Izvršenje usluga izrade Izvješća o stanju okoliša za Vinodolsku općinu

65.000,00 kuna

26.

Izvođenje parketarskih i ličilačkih radova na objektima Domova kulture u Grižanama i Triblju

45.000,00 kuna

27.

Izvršenje usluga izrade Rješenja za stalni postav izložbe »Kuća Klović« u Grižanama, s Troškovnikom i specifikacijom opreme i eksponata za izložbu

69.900,00 kuna

Članak 2.

U preostalom dijelu Plan malih nabava, bagatelne nabave procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kuna do 70.000,00 kuna, za 2013.godinu, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/13), koji nije obuhvaćen ovom izmjenom i dopunom, ostaje na snazi.

Članak 3.

Ova I. Izmjena i dopuna Plana malih nabava, bagatelne nabave procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kuna do 70.000,00 kuna, za 2013. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-3-18

Bribir, 25. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica Vijeća

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr