SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

22.

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 26/03), Pravilnika o utvrđivanju korisnika proračuna (»Narodne novine« broj 87/08), smjernica Vlade Republike o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za trogodišnje razdoblje (2011.-2014.), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10, 31/11) članka 20 Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/2011), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 23. sjednici održanoj 25. ožujka 2013. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Plana javne nabave Vinodolske općine za 2013. godinu

Članak 1.

U Planu javne nabave Vinodolske općine za 2013.g. (»Službene novine PGŽ« broj 5/13), u članku 3. Plana- tabelarni dio dopunjuje se točkama 9 i 10.


R.
b.


Predmet nabave


Evidencijski broj nabave

Procijenjena vrijednost
nabave (u kn) bez PDV-a

Vrsta
postupka
javne
nabave

Sklapa li se ugovor ili okvirni
sporazum

Planirani početak
postupka

Planirano trajanje
ugovora ili okvirnog sporazuma

9.

Javna nabava roba (opreme i eksponata) za stalni postav izložbe u »Kuća Klović«, U Grižanama


JNRMV
9/13


500.000,00 kn


otvoreni
postupak


ugovor


II. kvartal
2013. g.


2 mjeseca

10.

Dodatni javni radovi na održavanju nerazvrstanih cesta u 2013. god.


JNRMV
10/13


35.000,00kn

Pregovarački postupak bez objave poziva za nadmetanje


ugovor


I. kvartal
2013. g.


30 dana

Članak 2.

U preostalom dijelu Plan javne nabave Vinodolske općine za 2013.godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 5/13) od 16. 2. 2013.godine, koji nije obuhvaćen ovom izmjenom i dopunom, ostaje na snazi.

Članak 3.

Ova I. Izmjena i dopuna Plan javne nabave za 2013.godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-3-17

Bribir, 25. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica Vijeća

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr