SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

20.

Na temelju članka 29. Stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 11/07), te članka 33. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 23. sjednici održanoj 25. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području
Vinodolske općine

Članak 1.

Ovom odlukom osniva se Postrojba civilne zaštite na području Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Postrojba).

Postrojba se osniva za pružanje potpore u provedbi mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja, a koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te za provođenje mjera civilne zaštite.

Članak 2.

Postrojba se ustrojava kao postrojba civilne zaštite opće namjere, a čini je Tim koji u svom sastavu ima 3 skupine. Svaka skupina u svom sastavu treba imati 3 ekipe po tri pripadnika i zapovjednika skupine. Timom zapovijeda zapovjednik koji ima svog zamjenika i bolničara pa Tim ukupno broji 33 obveznika.

Evidencija pripadnika Postrojbe vodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured Rijeka i Jedinstveni upravni odjel Vinodolske općine.

Članak 3.

Postrojba opće namjene Vinodolske općine mobilizira se u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga.

Mobilizacija, pozivanje i aktiviranje Postrojbe provodi se po nalogu Općinskog načelnika, sukladno planu civilne zaštite za Vinodolsku općinu, a na zahtjev Stožera zaštite i spašavanja .

Neposredni izvršitelj mobilizacije je Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka.

Mjesto okupljanja Postrojbe je Bribir 34, Bribir.

Članak 4.

Sredstava za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe osiguravaju se u Proračunu Vinodolske općine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-3-13

Bribir, 25. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica vijeća

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr