SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

14.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) članka 13. točke 7. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10), u postupku usklađivanja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Vinodolsku općinu, članka 48. Statuta općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 23. sjednici održanoj 25. ožujka 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti požara i tehnoloških
eksplozija za Vinodolsku općinu

Članak 1.

Usvaja se ažurirani Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Vinodolsku općinu, koji je izradila i ažurirala Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije iz Rijeke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske-županije«, a usvojeni Plan će se objaviti i na WEB stranici Vinodolske općine.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-3-07

Bribir, 25. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica Vijeća

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr