SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/08, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/ 13) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 23. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2013. godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se dio nekretnina k.č.br. 21024 Put u Fužine od 1 j. i 1523 čhv. i k.č.br. 21025/1 Put od 7 j. i 473 čhv., sve iz z.k.ul. Popis I k.o. Bribir, prema prijedlogu parcelacije izrađene po Gea d.o.o. Dramalj pod brojem 120/10 od 11. ožujka 2013. godine, koji prijedlog čini sastavni dio ove Odluke, pod novom oznakom k.č.br. 21024/2 od 348 m2 k.o. Bribir, ne koriste kao javno dobro, već čine dio formirane okućnice, kuće i pomoćne zgrade, te se istima ukida status javnog dobra u općoj uporabi.

Članak 2.

Nekretninama iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Crikvenici - zemljišnoknjižni odjel, temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na nekretninama iz članka 1. ove Odluke, te izvršiti uknjižbu upisa prava vlasništva na ime i u korist Općine Vinodolske općine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam (8) dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-3-16

Bribir, 25. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr