SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

21.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) i članka 87. stavka 5. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 3. travnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Povjerenstva za potvrđivanje
sadržaja zapisnika sa posljednje sjednice Općinskog
vijeća Općine Punat u mandatu 2009./2013.

Članak 1.

U Povjerenstvo za potvrđivanje sadržaja zapisnika sa posljednje sjednice Općinskog vijeća Općine Punat u mandatu 2009./2013. imenuju se:

- Marijan Kereži, predsjednik,

- Krešimir Žic, član,

- Milenko Tomić, član.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-13-16

Punat, 3. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr