SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA LOKVE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

14.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, i 136/12), članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11) i članka 36. Statuta Općine Lokve (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Lokve na sjednici održanoj 20. 3. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda iz 2012. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem Proračuna Općine Lokve za 2012. godinu.

Članak 2.

Godišnjim obračunom iz članka 1. ove Odluke utvrđen je rezultat kako slijedi:

1.Višak prihoda poslovanja 4.154.638,26 kn

2.Manjak prihoda od nefinancijske
imovine 1.592.091,77 kn

3.Višak primitaka od financijske
imovine 72.441,05 kn

4.Manjak prihoda iz 2011. g. 194.843,45 kn

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja i viškom primitaka od financijske imovine pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine te manjak prihoda iz 2011. g. te tako utvrđeni višak prihoda poslovanja iznosi 2.440.144,09 kn.

Članak 3..

Višak prihoda iz članka 2. ove Odluke rasporediti će se Odlukom o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lokve za 2013. godinu sukladno Programu gradnje, za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Lokve.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/04

Ur. broj: 2112-02/1-13-1

Lokve, 20. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik

Ivica Gržanić, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=836&mjesto=51316&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr