SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

13.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 48 stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 27. ožujka 2013 godine, donijelo je

ODLUKU
o otkupu k.č. broj 82/2 od 873 m2 K.O. KOSTRENA- LUCIJA u vlasništvu fizičke osobe

1.Prihvaća se zahtjev Vičević Antona iz Kostrene, Iva Šodića 21 za otkup k.č. broj 82/2 od 873m2 po tržišnoj cijeni od 50,00 EUR/m2, što iznosi 43.650,00 EUR u protuvrijednosti kuna, budući da se u naravi radi o već izgrađenoj nerazvrstanoj cesti u naselju Mažeri prema UPU građevnog područja N-2.

2.Iznos od 43.650,00 EUR u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan isplate isplatiti će se Vičević Antonu u dvije jednake rate na način da prva rata dospijeva u roku od petnaest dana od dana zaključenja ugovora o prodaji, a druga najkasnije do 31. prosinca 2013. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/13-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-13-14

Kostrena, 27. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr