SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

22.

Na temelju odredbe članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« 25/09, 37/09 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 40. sjednici održanoj 28.ožujka 2013. g. donijelo

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA
o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra
u športu za 2012. godinu

1.Program javnih potreba Grada Bakra u športu za 2012. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Bakra na 27. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra za 2012. g., na 36. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 29. studenog 2012. g. donijete su Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u športu za 2012. godinu.

2.Ukupna vrijednost sredstava za izvršenje Programa planirana je u iznosu od 2.013.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 1.933.805,26 kuna.

3.Utvrđuje se da je tijekom 2012. godine Program
ostvaren kako slijedi:

3.1.Člankom 2. Programa predviđeno je financiranje programa i aktivnosti sportskih udruga u ukupnom iznosu od 2.013.000,00 kuna. Realizirano je 1.933.805,26 kuna.

Plan u kn

Ostvarenje u kn

1. Nogometni klub »BORAC« Bakar

475.000,00

475.000,00

2. Nogometni klub »NAPRIJED« Hreljin

475.000,00

475.000,00

3. Boćarski klub »KUKULJANOVO«

60.000,00

60.000,00

4. Boćarski klub »ŠKRLJEVO«

28.500,00

28.500,00

5. Boćarski klub »HRELJIN«

24.000,00

24.000,00

6. Ženski boćarski klub »HRELJIN«

20.000,00

20.000,00

7. Ženski boćarski klub »ŠKRLJEVO«

20.000,00

20.000,00

8. Streljački klub »KVARNER« Kukuljanovo

72.000,00

72.000,00

9. Košarkaški klub »BAKAR« Bakar

52.000,00

52.000,00

10. Košarkaški klub »ŠKRLJEVO« Škrljevo

150.000,00

150.000,00

11. Kuglački klub »ZLOBIN«

63.000,00

63.000,00

12. ŠRD »LUBEN« Bakar

25.000,00

25.000,00

13. Ragbi klub »VILANI« Krasica

54.000,00

54.000,00

14. Ženski rukometni klub »PRIMORKA« Škrljevo

18.500,00

18.500,00

15. Tekuće donacije ostalim športskim društvima i udrugama

67.000,00

4.000,00

16. Tekuće donacije školskim sportskim klubovima

15.000,00

14.453,48

UKUPNO

1.619.000,00

1.555.453,48

3.2.Člankom 3. Programa planirano je 30.000,00 kuna za poticanje uspješnih sportaša godišnjim nagradama. Realizirano je 30.000,00 kuna.

3.3.Člankom 4. Programa predviđena su bila sredstva za organizaciju bakarskih veslačkih regata u ukupnom iznosu od 25.000,00 kuna. Realizirano je 25.000,00 kuna.

1. Tekuće donacije za održavanje regate Pomorske škole u Bakru

15.000,00

15.000,00

2. Tekuće donacije za regatu VK »Jadran«

10.000,00

10.00,00

UKUPNO

25.000,00

25.000,00

3.4.Člankom 5. Programa planirana su sredstva u iznosu od 109.000,00 kuna kao donacije za pokriće troškova športske dvorane Pomorske škole u Bakru, zakupa športske dvorane Mavrinci i zakupa dvorane O.Š.»Bakar« te sredstva za sufinanciranje dijela materijalnih troškova klubovima u iznosu od 220.000,00 kuna. Realizirano je 318.351,78 kuna.

1. Donacija za pokriće troškova dvorane Pomorske škole

5.000,00

3.541,78

2. Donacija za pokriće troškova dvorane »Mavrinci«

94.000,00

88.100,00

3. Donacija za pokriće troškova dvorane O.Š. »Bakar«

10.000,00

6.710,00

4. Donacije klubovima za sufinanciranje dijela materijalnih troškova

220.000,00

220.000,00

UKUPNO

329.000,00

318.351,78

3.5. Člankom 6. Programa u svrhu promicanja i poticanja športa planirala su se sredstva za izgradnju Gradskog sportskog centra na Škrljevu u iznosu od 10.000,00 kuna. Realizirano je 5.000,00 kuna.

Klasa: 021-05/13-01/03

Ur. broj: 2170-02-03/1-13-12

Bakar, 28. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr