SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

38.

Na temelju članka 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj 30. svibnja 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 7/99, 20/01, 14/03, Klasa: 022-04/08-03/33, Urbroj: 2170/1-1-05-01/6-08-09 od 13. studenog 2008.) članku 55. točki a), alineja 4. mijenja se i glasi:

»- prijenosom granica lučkog područja na katastraski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica K.O. Volosko i to: 1039 dio, 1040 dio i grč. 421 i dijela kojeg nema na planu.«

Članak 2.

Danom donošenja ove Odluke poništava se Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (KLASA:021- 04/11-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/4-11-27) koju je Županijska skupština Primorsko-goranske žujpanije donijela na sjednici od 27. listopada 2011. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, nakon čega će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-19

Rijeka, 30. svibnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=835&mjesto=00001&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr