SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

17.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11i 144/12) i članka 51. stavak 3. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), podnosim

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2012. GODINI

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/11, 26/12 i 55/12) izvršen je u 2011. godini kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/13-01/1

Urbroj: 2142-02-03/4-13-10

Punat, 1. ožujka 2013.

Načelnik

Mladen Juranić

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr