SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

11.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Punat («Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 25.ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU O PRIHVAĆANJU
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČANJ - 31. PROSINAC 2012. GODINE

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinac 2012. godine kako slijedi:

A)PRIHODI I PRIMICI

1.Prihodi poslovanja 13.744.547,02 Kn

2.Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine 925.368,00 Kn

3.Primici od financijske imovine
i zaduživanja 0,00 Kn

B)SREDSTVA VIŠKA PRIHODA
IZ 2011. GODINE
121.958,26 Kn

UKUPNO A1 + A2 + A3 +B: 14.791.873,28 Kn

C)RASHODI I IZDACI

1.Rashodi poslovanja 9.369.814,59 Kn

2.Rashodi za nefinancijsku imovinu 4.502.973,50 Kn

3.Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova 80.123,81 Kn

UKUPNO C1 + C2 + C3: 13.952.911,90 Kn

D)VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA
NAD RASHODIMA I IZDACIMA
2012. GODINE 838.961,38 Kn
(A+B-C)

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima 2012. godine utvrđen člankom 1. ove Odluke u svoti od 838.961,38 Kn prenosi se u 2013. godinu.

Raspored sredstava iz st.1.ovog članka utvrditi će se zasebnom Odlukom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa : 400-08/11-01/5

Ur.broj: 2142-02-01-13-28

Punat, 25. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Općinskog vijeća:

Marijan Kereži

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr