SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), te članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 29. 3. 2013. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.

Prihodi utvrđeni ovim programom planirani su i izvršeni u iznosima:

O P I S

PLANIRANO

OSTVARENO

1.

KOMUNALNA NAKNADA

=750.000,00

=716.422,56

2.

OSTALI PRORAČUNSKI PRIHODI

=410.962,50

=563.536,46

U K U P N O (1+2) :

=1,160.962,50

=1,279.959,02

Članak 2.

Prihodi utvrđeni u članku 1. ovog Programa raspoređeni su na održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima u 2012. godini kako slijedi:

O P I S

PLANIRANO

OSTVARENO

I.

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

=10.802,50

=10.802,50

1.

Čišćenje i održavanje vodotoka i oborinskih kanala

=10.802,50

=10.802,50

II.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE (JAVNE POVRŠINE)

=300.000,00

=391.607,43

1.

Redovito čišćenje staza, šetališta, palža

=300.000,00

=391.607,43

III.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

=300.000,00

=322.395,22

1.

Održavanje zelenih površina, zelenih otoka i vaza

=300.000,00

=322.395,22

IV.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

=220.000,00

=212.443,76

1.

Održavanje (asfaltiranje, krpanje rupa, košnja i ost.)

=220.000,00

=212.443,76

V.

JAVNA RASVJETA

=305.000,00

=316.777,36

1.

Utrošak električne energije

=250.000,00

=261.157,49

2.

Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne r.

=55.000,00

=55.619,87

VI.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE GROBLJA I SPOM.

=25.160,00

=25.932,75

1.

Održavanje groblja i spomenika

=25.160,00

=25.932,75

U K U P N O (I+II+III+IV+V+VI) :

=1,160.962,50

=1,279.959,02

Članak 3.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/13-09

Lopar, 29. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik Općinskog vijeća

Damir Paparić, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=834&mjesto=51281&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr