SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

6.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), te članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 29. 3. 2013. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđena se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

Prihodi utvrđeni ovim programom planirani su i izvršeni u iznosima:

O P I S

PLANIRANO

OSTVARENO

1.

KOMUNALNI DOPRINOS

=2,400.000,00

=2,417.905,13

2.

NAKNADA ZA PRIKLJUČKE

=35.000,00

=32.958,00

3.

OSTALI PRORAČUNSKI PRIHODI

=5,384.559,00

=4,556.074,84

U K U P N O (1+2) :

=7,819.559,00

=7,006.937,97

Članak 2.

Prihodi utvrđeni u članku 1. ovog Programa raspoređeni su na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima u 2012. godini kako slijedi:

O P I S

PLANIRANO

OSTVARENO

A)

JAVNE POVRŠINE

=5,009.750,00

=4,925.901,25

1.

Kupnja zemljišta (sportska dvorana i dr.)

=2,880.000,00

=2,878.099,83

2.

Projekt, izgradnja bic.staze (ADRIA MOVE IT!)

=41.000,00

=40.239,73

3.

Izrada novog PP i novih UPU-a i DPU-a

=200.000,00

=216.625,00

4.

Izrada ostale projektne dokumentacije

=400.000,00

=422.934,50

5.

Komunalna infrastruktura RZ Sorinj-Jug

=495.000,00

=396.899,76

6.

Uređenje platoa RZ Sorinj

=950.000,00

=927.352,43

7.

Vitrine na Rtiću

=43.750,00

=43.750,00

B)

NERAZVRSTANE CESTE

=1,317.834,00

=809.240,28

1.

Projekt i izgradnja ceste »Jug-Radna zona Sorinj«

=771.000,00

=640.406,28

2.

Projekt i izgradnja ceste »Radna zona-odlagalište«

=488.000,00

=110.000,00

3.

Projekt i izgradnja ceste »Melak-groblje«

=58.834,00

=58.834,00

C)

JAVNA RASVJETA

=200.000,00

=282.226,15

1.

Proširenje javne rasvjete

=200.000,00

=282.226,15

D)

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTP.VODA

=39.350,00

=39.350,00

1.

Projekt i izgradnja dvodnje »Pičuljani-centar«

=39.350,00

=39.350,00

E)

GROBLJA I SPOMENICI KULTURE

=316.375,00

=316.316,41

1.

Obnova crkve Sv. Nikole na Sorinju

=272.500,00

=272.441,41

2.

Izgradnja crkve (kapele) Sv. Rok

=37.625,00

=37.625,00

3.

Projekt i izgradnja spomenika - Sv. Marin

=6.250,00

=6.250,00

F)

OPSKRBA PITKOM VODOM

=859.000,00

=556.653,88

1.

Vodoopskrba Radne zone Sorinj (prekidna komora)

=230.000,00

=225.405,88

2.

Vodoopskrba »Vrutak - Pičuljani« fi 200

=229.000,00

=25.000,00

3.

Vodoopskrba »Sv. Ivan - Pičuljani«

=400.000,00

=306.248,00

G)

OSTALI OBJEKTI (ZA SPORT, REKREACIJU)

=77.250,00

=77.250,00

1.

Izgradnja sportske dvorane s projektima

=77.250,00

=77.250,00

U K U P N O (A+B+C+D+E+F+G) :

=7,819.559,00

=7,006.937,97

Članak 3.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/13-08

Lopar, 29. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik Općinskog vijeća

Damir Paparić, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=834&mjesto=51281&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr