SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 38. Četvrtak, 2. prosinca 2004.
OPĆINA BAŠKA
48

47.

Temeljem članaka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 29. studenoga 2004. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u sportu na području
Općine Baška za 2005. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Baška, u svezi s:

.poticanjem i promicanjem sporta u cjelini,

.sportsko-rekreativnom aktivnošću građana,

.stručnim nadzorom,

.treningom, organiziranjem i provođenjem sustava natjecanja podmlatka,

.stvaranjem prostornih uvjeta za rad sportskih organizacija,

.zdravstvenom zaštitom sportaša,

.održavanjem funkcionalnosti sportskih objekata.

Članak 2.

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz članka 1. se na području Općine Baška provode kroz rad S.D. »Vihor« Baška, odnosno sportskih sekcija unutar iste: mali nogomet, odbojka, stolni tenis, tenis, judo, boćanje, jedrenje.

U rad sportskih sekcija, uz aktivno sudjelovanje mladeži, radi provođenja sportsko-rekreativnih aktivnosti, može se uključiti i stanovništvo starije dobi.

Članak 3.

Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Baška za 2004. godinu i to kako slijedi:

.financiranje rada S.D. »Vihor« Baška 172.052,00

.sufinanciranje rada SRD »Škrpina« Baška 15.000,00

.sufinanciranje rada LD »Kamenjarka« Baška 15.000,00

.donacije sportskim klubovima na otoku Krku 22.500,00


UKUPNO 224.552,00

Članak 4.

Raspoređivanje sredstava iz članka 3. obavlja Jedinstveni upravni odjel, na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća, te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskog plana S.D. »Vihor«, koja je obvezna svake godine, najkasnije do 30. rujna, dostaviti Općini Baška godišnji plan i program rada za iduću godinu, a najkasnije do 28. veljače, izvršenje financijskog plana, odnosno programa rada za prethodnu godinu.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/15

Ur. broj: 2142-03-04-10

Baška, 29. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Marijan Dekanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr