SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

16.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 06/13) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 27. ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE ČAVLE

Članak 1.

U Statutu Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 06/13) članak 19., stavak 1., alineja 9. mijenja se i glasi:

Odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnine i nekretnine, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.00.000,00 kuna.

Članak 2.

U članku 41., stavak 1., alineja 4. briše se.

Članak 3.

Ova Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021/05/13-01/03

Ur. broj: 2170-03-13-01-20

Čavle, 27. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr