SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 38. Četvrtak, 2. prosinca 2004.
OPĆINA BAŠKA
48

46.

Temeljem članaka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 29. studenoga 2004. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju
i osnovnom obrazovanju na području Općine
Baška u 2005. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Baška u svezi s:

.promicanjem kulture, programima i organizacijom kulturnih, društvenih, tradicionalnih manifestacija, zaštitom spomenika kulture, informativnom i izdavačkom djelatnošću,

.društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta,

.sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja, poticanjem, stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika, te stvaranjem uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2005. godinu:

.financiranje rada KD »Šoto« 100.510,00

.sufinanciranje rada Radija OK 36.000,00

.organiziranje tradicionalnih pučkih
zabava (maškare) 45.000,00

.organiziranje kulturno-zabavnih programa
za Dan Općine 30.000,00

.sufinanciranje »Kulturnog ljeta 2005.« 50.000,00

.financiranje izdavanja općinskog glasila
»Naša Baška« 112.240,00

.sufinanciranje smotre sopaca i festivala
folklora 8.000,00

.arheološki radovi na crkvi sv. Nikole 20.000,00

.arheološki radovi - lok. »Corinithia« 10.000,00

.Sv. Lucija - desalinizacija 35.000,00

.»Malin«-radovi sanacije objekta 15.000,00

.radovi na arheološkom lokalitetu
»Crkva sv. Marka« 20.000,00

.sufinanciranje rada Zavičajnog muzeja 20.000,00

.sufinanciranje rada »Male škole glagoljice« 7.000,00

.sufinanciranje tiskanja knjige
»Bašćanski besidar« 30.000,00


UKUPNO: 538.750,00

Članak 3.

Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Baška dječji vrtić u Baški provodi organizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita i dr.)

Za provođenje aktivnosti iz prethodnog stavka osiguravaju se sredstva u proračunu Općine Baška za 2005. godinu, kako slijedi:

.plaće i naknade djelatnika dječjeg vrtića
u Baški, sufinanciranje troškova boravka
djece (uz sudjelovanje roditelja), ostali
materijalni rashodi 530.352,00

.komunikacijska i druga oprema 6.000,00

.predškolska kreativna radionica
(naknada voditelju, troškovi materijala...) 20.000,00


UKUPNO: 556.352,00

Članak 4.

U skladu s potrebama u osnovnom obrazovanju na području Općine Baška, a glede učenja stranih jezika i ustroja izbornih programa, poticanja, stipendiranja i davanja potpore uspješnim i nadarenim učenicima, te uspostavljanja uvjeta za zadovoljenje svih potreba iz oblasti osnovnog obrazovanja, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2005. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

.financiranje izbornih programa
(uključujući i drugi izborni jezik) 101.400,00

.financiranje rada psihologa 10.000,00

.sufinanciranje školske marende, izleta,
ekskurzije, posjeta kazalištu 50.000,00

.sufinanciranje prijevoza učenika 10.000,00

.stipendije 100.800,00

.nagrađivanje uspješnih učenika 5.000,00


UKUPNO: 277.200,00

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, u skladu s ovim Programom, a temeljem odluka Općinskog vijeća i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/15

Ur. broj: 2142-03-04-9

Baška, 29. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Marijan Dekanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr