SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

14.

Na temelju odredbe članka 76.st.4. Zakona o sportu »Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/ 12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 06/03), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici 27. ožujka 2013. g. donosi

I. izmjene i dopune PROGRAMA
javnih potreba u športu Općine Čavle za 2013. godinu

Članak 1.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2013. godini, osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 4.503.000 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka po korisnicima obavlja, na prijedlog izvršnog tijela Općine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u športu Općine Čavle za 2013. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa

Članak 2.

Ove I. izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuju se danom donošenja.

Klasa: 021-05/13-01/03

Ur.broj: 2170-03-13-01-17

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik:
Josip Čargonja, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

.I. Izmjene i dopune Programa javnih pot  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr