SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 38. Četvrtak, 2. prosinca 2004.
OPĆINA BAŠKA
48

45.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04)) i članka 16. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/ 01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 29. studenoga 2004. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeni su poslovi i troškovi gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture koji će se graditi u 2005. godini, iskaz potrebnih financijskih sredstava, te izvori sredstava.

Članak 2.

Sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. godini su namijenjena kako slijedi:

1.Izgradnja fekalne i oborinske
kanalizacije i vodovoda: 2.550.000,00


1.1.nastavak kanalizacijskog kolektora
Jurandvor-Draga Bašćanska (do Banja) 1.000.000,00

1.2.dio kanalizacije i vodovoda zone 10
(»Mala rika« - od hotelskog parkirališta
do Ulice Skopalj) 850.000,00

1.3.kanalizacija, vodovod i oborinska
odvodnja ul. Na vrti 150.000,00

1.4.kanalizacija, vodovod i oborinska
odvodnja ul. Na vodi 100.000,00

1.5.oborinska kanalizacija u dijelu
Zvonimirove ul. 100.000,00

1.6.nastavak izgradnje kanalizacije Batomalj
(stari dio mjesta do Vazmenke) 200.000,00

1.7.vodovod Guncićevo (građ.radovi) 150.000,00

2.Asfaltiranje: 550.000,00


2.1.Korudalj - Sv. Lucija 200.000,00

2.2.ul. Skopalj (do Frankopanske ul.) 200.000,00

2.3.Pekara - Guncićevo 150.000,00

3.Nastavak uređenja mrtvačnice - okoliš 190.000,00


4.Uređenja groblja Sv.Ivan u Baški
- parkiralište 100.000,00


5.Nabavka i montaža javne rasvjete: 566.000,00


5.1.rasvjeta ul. Kricin (11 kom.) 170.000,00

5.2.rasvjeta ul.Ribarska (4 kom.) 20.000,00

5.3.rasvjeta na parkiralištima
u Dragi Bašćanskoj 10.000,00

5.4.rasvjeta ulica Šantis
(jedno rasvjetno tijelo) 5.000,00

5.5.rasvjeta od starog ulaza u AC Zablaće
do novog ulaza u AC (250 m) 180.000,00

5.6.rasvjeta raskrižja A. Starčevića
- zaobilaznica 30.000,00

5.7.rasvjeta lovački dom Batomalj
(jedno rasvjetno tijelo) 10.000,00

5.8.rasvjeta od zaobilaznice do autob.
stanice Jurandvor (200 m1)
(građevinski radovi s postavom jednog
rasvjetnog tijela) 80.000,00

5.9.rasvjeta ul. Skopalj (9 kom.) 25.000,00

5.10.Frankopanska ul (7 kom.) 26.000,00

5.11.rasvjeta ulica Zarok (dva rasvjetna
tijela) 10.000,00

6.Uređenje parkirališta iza Velebita
u park s izradom idejnog rješenja 350.000,00


7.Izgradnja nogostupa i potpornih zidova 420.000,00


7.1.Izgradnja nogostupa od zaobilaznice Baška
do autobusne stanice u Jurandvoru
(200 m)150.000,00

7.2.Izgradnja nogostupa na početku ul.S.Radića
(nastavak prema ul.K.Tomislava)60.000,00

7.3.Izgradnja nogostupa u ul.A.Starčevića
(od zaobilaznice do ul.K.Zvonimira) 60.000,00

7.4.Izrada potpornog zida u naselju
Jurandvor od Male Place do skretanja
na gornji put za Sv.Luciju 20.000,00

7.5.Izgradnja potpornih zidova oko
»Perine mekote« u Dragi Bašćanskoj 50.000,00

7.6.Rekonstrukcija potpornih zidova ceste
u Batomlju od raskrižja do place 80.000,00

8.Izgradnja - rekonstrukcija vodotoka 390.000,00


8.1.Dovršetak radova na sanaciji potoka
i puta Labic-Zapavlić u Jurandvoru 40.000,00

8.2.Natkrivanje dijela potoka kod
Sv. Franje u Dragi Bašćanskoj 20.000,00

8.3.Rekonstrukcija kanala Ditris i zone
»Pod školu« do utoka u more 100.000,00

8.4.Natkrivanje potoka zone 10 u Baški
- nastavak 100.000,00

8.5.Rekonstrukcija odvodnje bunara
»Malog i Velikog Potkovalića« u Baški 80.000,00

8.6.Sanacija potoka od S. Čubranića
do Š. Đurđice 50.000,00

9.Izrada projektne dokumentacije za objekte
komunalne infrastrukture i građevine u
vlasništvu Općine Baška, te izrada
prostornih planova 250.000,00


10. Izrada automatskih stupnih rampi (kom 2) 80.000,00


11. Otkup zemljišta - nerazvrstane ceste 1.000.000,00


UKUPNO (1 - 11): 6.446.000,00


Članak 3.

Izvori sredstava za izvršenje Programa iz članka 2. su, kako slijedi:

1.komunalni doprinos 4.000.000,00


2.naknada za priključenje 1.700.000,00


3.sredstva proračuna 746.000,00


UKUPNO (1. do 3.): 6.446.000,00


Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/15

Ur. broj: 2142-03-04-8

Baška, 29. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Marijan Dekanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr