SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

 9.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 29. Statuta Općine Čavle (»Sluzbene novine PGŽ« broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 27. ožujka 2013. godine donosi

I. Izmjene i dopune PRORAČUNA
OPĆINE ČAVLE za 2013. godinu I PROJEKCIJE
ZA 2014. i 2015. godinu

Članak 1.

Mijenja se i glasi: I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i Projekcije za 2014. i 2015.godinu sastoje se

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ostaje isti.

Članak 5.

Mjenja se i glasi: Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama PGŽ« i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/13-01/03

Ur. broj: 2170-03-13-01-13

Čavle, 27. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE:

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

I izmjena i dopuna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr