SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«) broj 87/08 i 136/12 i članka 29. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici 27.ožujka 2013. godine donosi

I. Izmjene i dopune PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2013. godinu

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Čavle za 2013. godinu, čiji prihodi i primici iznose ukupno 42.411.000 kn (u daljnjem tekstu : Proračun) sastoji se od:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ostaje isti.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi: Odluka o I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Čavle za 2013. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/13-01/03

Ur. broj: 2170-03-13-01-13

Čavle, 27. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

I. izmjene i dopune Proračuna za 2013.   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr