SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

14.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 28/09, 36/10, 39/ 10), sukladno odredbama članka 14. stavak 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/ 11, 12/12), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU
o popisu pravnih osoba od posebnog interesa
za Općinu Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se pravne osobe od posebnog interesa za Općinu Baška.

Članak 2.

Popis pravnih osoba iz članka 1. ove odluke obuhvaća trgovačka društva kojih je Općina Baška vlasnik, ili u kojima ima udjele u vlasništvu, kako slijedi:

1. PONIKVE d.o.o.,

2. T.D. BAŠKA d.o.o.,

3. RADIO OTOK KRK d.o.o.

Nema ustanova kojih je Općina Baška osnivač ili suosnivač.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/3

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-10

Baška, 20. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr