SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

24.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine RH« broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/100, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), čl. 258. Zakona o vodama (»Narodne novine RH« 153/09, 63/ 11 i 130/11) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine primorsko-goranske« broj 28/09 i 30/ 09-isp.) Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski, na 34. sjednici održanoj dana 18.03.2013. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA
održavanja komunalnih, vodnih i ostalih objekata
i uređaja za 2013. godinu.

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2013. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 51/10 i 22/12), (u daljem tekstu: Program) mijenja se glava II PRIHOD, članak 2., u tabelarnom prikazu, kako slijedi:

Članak 2.

Za potrebe redovnog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 5.986.800,00 kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Klasa: 363-02/12-01/47

Ur.broj: 2107/02-01-13-3

Novi Vinodolski, 18.03.2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić

 

I. izmjene i dopune Programa održavanja   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=833&mjesto=51250&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr