SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

22.

128/99, 57/100, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 30/09-isp.) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 34. sjednici održanoj dana 18. 3. 2013. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/10 i 22/12), (u daljem tekstu: Program) mijenja se glava II PRIHOD, članak 2., u tabelarnom prikazu, u kunama, kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

U članku 4. Programa stavak 1. mijenja se i sada glasi:

»Planirani prihod po osnovi komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa i naknade za koncesije iz obavljanja komunalnih djelatnosti, ostalih proračunskih prihoda u ukupnom iznosu od 10.061.195,00 kn namjenski će se utrošiti za otplatu anuiteta po kreditnom zaduženju u iznosu od 1.266.000,00kn, te planiranu gradnju iz članka 3. točke A. B. C. D. i E.«

Članak 4.

Sveukupna troškovna strana Programa za 2013. godinu (A+B+C+D+E+F+G) mijenja se sa iznosa 20.269.000,00 na iznos 20.438.195,00 kn.

Članak 5.

Ostale odredbe Program ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupaju na snagu osam dana o dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/12-01/46

Ur. Broj: 2017/02-01-13-3

Novi Vinodolski, 18.03.2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić

 

I. izmjene i dopune Programa građenja ob  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=833&mjesto=51250&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr