SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

23.

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/ 12), članka 10. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02-ispravak), članka 8. stavka 1. Zakona o otocima (»Narodne novinbe« broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o pristupanju udruzi - Lokalna akcijska grupa
»Bjeloglavi sup«

I.

Grad Mali Lošinj donosi Odluku o pristupanju udruzi - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«, u skladu s LEADER konceptom EU.

II.

Ovlašućuje se gradonačelnik Grada Malog Lošinja Gari Cappelli, da u ime Grada Malog Lošinja potpiše Sporazum o pristupanju udruzi »Bjeloglavi sup«.

III.

Ružica Baumgarten imenuje se za predstavnika Grada Malog Lošinja u Skupštini Udruge iz točke. I. i II. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 900-01/13-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 18. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr