SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Temeljem članka 9. stavaka 3. i 4. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07,38/09 i 127/ 10 ) i članka 4. i 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, 40/08, 44/08), te članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 27/09, 31/09, 43/10), predstavničko tijelo Grada Vrbovskog na sjednici 28. veljače 2013. donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU
ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE
GRADA VRBOVSKOG

Članak 1.

Zapovjedništvo snaga i sredstava osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće na području Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Za članove Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Vrbovskog imenuju se:

1.Dražen Mufić (predsjednik Gradskog vijeća, zapovjednik)

2.Milica Kovačević (Komunalac d.o.o. Vrbovsko) - član

3.Maja Žuteg (Komunalac d.o.o. Vrbovsko) - član

4.Marina Tonković (Gradska uprava) - član

5.Igor Ivanišević (Gradska uprava) - član

6.Sakib Selimović (PP Vrbovsko ) - član

7.Nedeljko Kovačić (liječnik, Vrbovsko) - član

8.Filip Mareković (vatrogasna zajednica Grada) - član

Članak 3.

Zapovjedništvo civilne zaštite mobilizira se po nalogu Gradonačelnika, putem županijskog centra 112 i na druge načine sukladno Planu zaštite i spašavanja. Plan rada Zapovjedništva definiran je odredbama Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Vrbovskog.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe zapovjedništva Grada Vrbovskog obavljati će Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog.

Članak 5.

Donošenjem ove odluke prestaje važiti Odluka osnivanju Imenovanju stožera civilne zaštite Grada Vrbovsko (»Službene novine PGŽ« 36/2011)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/13-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/13-01

Vrbovsko, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr