SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

14.

Na temelju 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 84. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu« i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i članka 32. Stauta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske Županije« broj 26/09 i 38/09) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici oržanoj 7. ožujka 2013. g. donosi

ODLUKU
O RASPODJELI REZULATATA POSLOVANJA
ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje namjena i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, kao neutrošenih prenesenih sredstava, utvrđene Godišnjim obračunom Proračuna Općine Matulji za 2012.g. u iznosu od 14.662.480,99 kn.

Godišnjim obračunom Proračuna Općine Matulji za 2012.g.utvrđeno je da su ostvareni:

1.ukupni prihodi i primici 2012. g.
u iznosu od 70.887.586,05

2.prenesena sredstva iz 2011. g. 4.753.529,39

2.ukupni rashodi i izdaci 2012. g.
u iznosu od 60.978.966,70

3.višak prihoda 2012. g.(1+2-3) 14.662.148,74

Članak 2.

Ukupan višak prihoda za 2012. g.
u iznosu od 14.662.148,74kn po izvorima
financiranja: 14.662.148,74

-općih prihoda i primitaka 6.075.122,55

-tekućih pomoći državnog proračuna 8.127.019,66

-tekućih donacija 4.987,36

-prihoda od prodaje stanova (92+43) 216.383,60

-neutrošenih sredstava od HZZZ 38.635,57

-potpora županije 200.000,00

raspoređuje se, kako slijedi 14.662.148,74

-namjenska sredstva od prodaje stanova 216.383,60

-namjenska sredstva od potpora
PGŽ za Lipu 200.000,00

-namjenska sredstva za izdatke plaća
i dopri.-javni radovi-volonteri 38.635,57

-višak za raspoređivanje, raspoređuje
se na: 14.207.129,57

.zatita kulturnih dobara (Muzej Lipa) 75.000,00

.prostorni planovi 594.129,57

.gradnja objekata i uređaja kom.infrastr. 2.700.000,00

.upravljanje imovinom 10.838.000,00

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/10

Ur.broj: 2156-04-01-13-25

Matulji, 7. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oecc., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=829&mjesto=51211&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr