SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 37. Ponedjeljak, 29. studenog 2004.
OPĆINA SKRAD
43

42.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 19. studenoga 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2004. godinu

Članak 1.

U Odluci o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/04), u članku 2. u točki 1. iznos »12.000,00« zamjenjuje se iznosom »12.700,00«, iznos »5.000,00« zamjenjuje se iznosom »5.700,00«, u točki 3. iznos »6.000,00« zamjenjuje se se iznosom »4.000,00«, u točki 4. iz

nos »23.000,00« zamjenjuje se iznosom »30.400,00«, a iznos »44.500,00« zamjenjuje se iznosom 50.600,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 550-01/03-01/39

Ur. broj: 2112/04-03-01-06

Skrad, 22. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Dubravko Grbac, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=107&mjesto=51311&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr