SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

6.

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) te članka 37. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 06/13), Općinski načelnik Općine Čavle sjednici održanoj 7. ožujka 2013. godine, donio je

ODLUKU
o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području
Općine Čavle

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Postrojba civilne zaštite na području Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Postrojba).

Postrojba se osniva za pružanje potpore u provedbi mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja, a koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te za provođenje mjera civilne zaštite.

Članak 2.

Postrojba se ustrojava kao postrojba civilne zaštite opće namjene, a čini je jedan tim koji u svom sastavu ima dvije skupine. Postrojba broji ukupno 23 pripadnika.

Evidenciju pripadnika Postrojbe vodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured Rijeka i Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle.

Članak 3.

Postrojba se mobilizira u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga.

Mobilizacija Postrojbe provodi se po nalogu Općinskog načelnika Općine Čavle sukladno Planu Civilne zaštite za Općinu Čavle.

Članak 4.

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/13-01/10

Ur.broj: 2170-03-13-01-11

Čavle, 7. ožujka 2013.

Općinski načelnik Općine Čavle

Željko Lambaša, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr