SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11), članka 49. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10) i Proračuna Općine Baška za 2013. godinu, Općinski načelnik Općine Baška, dana 7. ožujka 2013. godine, donio je

P L A N
prijma u službu u 2013. godini

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i planirani prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška u 2013. godini.

II.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Općine Baška, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška predviđeno ukupno 14 službeničkih radnih mjesta, od kojih je 9 radnih mjesta popunjeno na neodređeno vrijeme.

III.

U 2013. godini ne planira se prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima, u 2013. godini, u Jedinstveni upravni odjel, planira se zaposlenje:

.u Ured načelnika - 1 vježbenik/ca, magistar struke pravnog smjera - dipl. iur., uključenjem u Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja, mjera »Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa«,

.u Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, na određeno vrijeme (razdoblje lipanj - listopad) - 1 komunalni redar.

IV.

Stupanjem na snagu ovoga Plana, prestaje važiti Plan prijma u službu u 2013. godini, KLASA: 112-01/13-01/1, URBROJ: 2412-03-02/1-13-1 od 21. veljače 2013. godine.

V.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i na web stranici Općine Baška.

Klasa: 112-01/13-01/1
Ur. broj: 2412-03-02/1-13-2
Baška, 7. ožujka 2013.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr