SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

9.

Na temelju članka 47. »Zakona o prostornom uređenju i gradnji« (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/ 09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 14. stavka 1. alineje 2. i članka 31. »Statuta Grada Vrbovskog« (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09, 31/09 i 43/10), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na 37. sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. godine, donosi

IZVJEŠĆE

o stanju u prostoru Grada Vrbovskog 2013. - 2017.

Članak 1.

Izvješće o stanju u prostoru Grada Vrbovskog 2013. - 2017. godine sadrži sljedeće:

UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I.POLAZIŠTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I. 1. Osnova i ciljevi izrade Izvješća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I. 2. Zakonodavno - institucionalni okvir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I. 3. Osnovna prostorna obilježja jedinice lokalne samouprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Geografska obilježja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Geološka obilježja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Demografska obilježja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Socijalno gospodarska struktura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

I. 4. Jedinica lokalne samouprave u okviru prostornog uređenja županije. . . . . . . . . . . . 8

II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA PROSTORNOG
RAZVOJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

II. 1. Prostorna struktura korištenja i namjene površina jedinice lokalne
samouprave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Korištenje zemljišta u naseljima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

II. 2. Sustav naselja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Obilježja sustava naselja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

II. 3. Gospodarske djelatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

II. 4. Opremljenost prostora infrastrukturom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Postojeća infrastrukturna opremljenost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

II. 5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

II. 6. Obvezni prostorni pokazatelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG
UREĐENJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

III. 1. Izrada dokumenata prostornog uređenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

III. 2. Provedba dokumenata prostornog uređenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

III. 3. Provedba drugih razvojnih i programskih dokumenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

III. 4. Provedba zaključaka, smjernica i preporuka iz prethodnog Izvješća o stanju
u prostoru jedinice lokalne samouprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

IV. PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE ODRŽIVOG RAZVOJA U PROSTORU
S PRIJEDLOGOM PRIORITETNIH AKTIVNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

IV. 1. Potrebe, mogućnosti i ograničenja daljnjeg održivog razvoja u prostoru
jedinice lokalne samouprave obzirom na okolnosti, sektorska opterećenja
i izazove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

IV. 2. Ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjene i dopune postojećih dokumenata
prostornog uređenja na razini jedinice lokalne samouprave . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

IV. 3. Prijedlog aktivnosti za unapređenje održivog razvoja u prostoru . . . . . . . . . . . . . 48

V. IZVORI I BIBLIOGRAFIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Izvješće o stanju u prostoru Grada Vrbovskog 2013.-2017.godine

VI. POPIS TABLIČNIH PRILOGA, KARTOGRAFSKIH PRILOGA
I GRAFOVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

VI. 1. Tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

VI. 2. Kartogrami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

VI. 3. Grafovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Izvješće o stanju u prostoru Grada Vrbov  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr