SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

6.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09., 150/11 i 144/12), te na temelju članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 27/09, 31/09 i 43/10.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog dana 28. veljače 2013. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o zamjeni nekretnina Grada Vrbovskog i fizičke osobe

Članak 1.

Po provedenom natječaju za zamjenu nekretnina u vlasništvu Grada Vrbovskog i fizičke osobe objavljenog na oglasnoj ploči Grada Vrbovskog i na internetskim stranicama Grada Vrbovskog dana 11. 01. 2012. godine, te u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« donosi se odluka o zamjeni nekretnina i to:

I. nekretnina u vlasništvu GRADA VRBOVSKOG:

KATASTARSKA ČESTICA

KATASTARSKA OPĆINA

OZNAKA
ZEMLJIŠTA

POVRŠINA m2

POČETNA
CIJENA (kn/m2)

UKUPNO
CIJENA (kn)

991/14

VRBOVSKO

ORANICA

2027

136,00

275.672,00

i

II. nekretnina u vlasništvu FIZIČKE OSOBE

KATASTARSKA ČESTICA

KATASTARSKA OPĆINA

OZNAKA ZEMLJIŠTA

POVRŠINA m2

POČETNA CIJENA (kn/m2)

UKUPNO
CIJENA (kn)

1998/1

VRBOVSKO

PAŠNJAK KRŠ

8802

39,83

350.610,00

Članak 2.

Grad Vrbovsko vlasnik nekretnine k.č. br. 1991/14 k.o. Vrbovsko razliku u cijeni u iznosu od 74.938,00 kuna za zamijenjenu nekretninu nadoknadit će fizičkoj osobi vlasniku k.č. 1998/1, k.o. Vrbovsko na način da će od gradske firme »Komunalca« d.o.o. Vrbovsko naručiti izvođenje određenih radova za potrebe trgovačkog društva H.A.K.I. d.o.o. Vrbovsko, koje je u vlasništvu ponuditelja nekretnine k.č. 1998/1, k.o. Vrbovsko, te će platiti troškove izvođenja radova »Komunalcu po ispostavljenom računu prema njegovom cjeniku.

Članak 3.

Zamjena nekretnina, odnosno sklapanje ugovora o zamjeni s vlasnicima k.č. 1998/1, k.o. Vrbovsko (dalje: vlasnici k.č. 1998/1) izvršiti će se pod sljedećim uvjetima:

1) vlasnici k.č. 1998/1 su dužni (preko trgovačkog društva u njihovom vlasništvu - H.A.K.I. d.o.o. Vrbovsko ili neko drugo) započeti s radovima na izgradnji objekata predviđenih ponudom za zamjenu nekretnina u roku od 1 godine od dana zaključenja ugovora o zamjeni nekretnina,

Grad Vrbovsko ima pravo na jednostrani raskid ugovora o zamjeni nekretnina bez odgovornosti za eventualnu štetu drugoj strani i pravo nazadkupnje nekretnine po cijeni određenoj člankom 1. ove odluke.

2) vlasnici k.č. 1998/1 dužni su započeti obavljati gospodarsku djelatnost (preko trgovačkog društva u njihovom vlasništvu - H.A.K.I. d.o.o. Vrbovsko ili neko drugo) najkasnije u roku od 2 godine od dana zaključenja ugovora o zamjeni.

Ako isti ne započnu obavljati gospodarsku djelatnost predviđenu ponudom za zamjenu nekretnine protekom roka od 2 godine od dana zaključenja ugovora o zamjeni, Grad Vrbovsko ima pravo na jednostrani raskid ugovora o zamjeni nekretnina bez odgovornosti za eventualnu štetu drugoj strani i pravo nazadkupnje nekretnine predmeta kupoprodaje po kupoprodajnoj cijeni određenoj člankom 1. ove odluke.

Za vrijeme trajanja prava nazadkupnje nekretnina određenog točkama 3. i 4. ovog članka ponuditelji zamjene nekretnina nemaju pravo otuđenja nekretnine.

3) vlasnici k.č. 1998/1 ne smiju opteretiti nekretninu koja je predmet zamjene, osim u slučaju ako se isto opterećenje vrši u svrhu dobivanja potrebnih sredstava za izgradnju objekta i pokretanje proizvodnje na istoj nekretnini,

4) Grad Vrbovsko pridržava pravo prvokupa nekretnina u roku od 5 godina od dana zaključenja ugovora o zamjeni nekretnina.

Članak 4.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Vrbovskog da s vlasnicima k.č. 1998/1 k.o. Vrbovsko sklopi ugovor o zamjeni sukladno ovoj Odluci.

Klasa: 943-01/13-01-3
Ur. broj: 2193-01-01/13- 01
Vrbovsko, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr