SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

4.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01. 60/01., 129/05., 109/07.,125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09., 31/01.-ispravak i 43/ 10.) Gradskog vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 28. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju
prijevoza učenika srednjih škola
u nastavnoj godini 2012./2013.

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2012./2013. (»Službene novine« PGŽ, broj 36/12) riječi »rujan-prosinac 2012. godine« se zamjenjuju riječima »siječanj-lipanj 2013. godine«.

Stavak 4. se mijenja i sada glasi:

»Ukoliko učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Grad će podmirivati troškove prijevoza vlakom ako je:

- adresa u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika udaljena do 2 km od željezničke postaje

- vozni red prilagođen održavanju nastave.«

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

« Učenicima kojima se sufinancira prijevoz u iznosima iz točke 1.,2. i 3. stavka 1. Grad Vrbovsko će sufinancirati u istim postocima mjesečni iznos autobusne karte na način da:

ukoliko je cijena mjesečne učeničke karte za autobus veća od:

-600 kuna za relaciju do 10 km, sufinancirati će se iznos od 600 kuna

-800 kuna za relaciju veću od 10 km, a manju od 20 km, sufinancirati će se iznos od 800 kuna

-1.000 kuna za relaciju veću od 20 km, a manju od 30 km, sufinancirati će se iznos od 1.000 kuna

-1.100 kuna za relaciju veću od 30 km, a manju od 40 km, sufinancirati će se iznos od 1.100 kuna

-1.300 kuna za relaciju veću od 40 km, a manju od 50 km, sufinancirati će se iznos od 1.300 kuna

-1.500 kuna za relaciju veću od 50 km, sufinancirati će se iznos od 1.500 kuna.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

U članku 7. briše se stavak 4.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 602-01/13-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/13-01

Vrbovsko, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr