SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članka 7. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 7/99. i 12/99, 9/11.) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09.), Gradsko vijeće Grada Kastva na 44. sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli nagrada Grada Kastva za 2013. godinu

I

Nagrada Grada Kastva dodjeljuje se

Damiru Blažiću -za 40-godišnji kontinuirani rad u društvu te promicanju i razvijanju kulturno-umjetničkog amaterizma na području Grada Kastva

i

Saši Matovina -za iznimni doprinos u unapređenju kulturno-glazbenog života užeg i šireg zavičaja, očuvanja i promicanja hrvatske glazbene baštine i Grada Kastva u domovini i inozemstvu

II

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/02

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-6

Kastav, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr