SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Temeljem članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11. i 144/ 12.) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09.), Gradsko vijeće Grada Kastva na 44. sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o kupnji nekretnina

Članak 1.

Grad Kastav će kupiti sljedeću nekretninu:

.udio 34/35 k.č. 4450/9 k.o. Kastav, čija ukupna površina iznosi 1027 m2, koja je u vlasništvu prodavatelja Sušanj Ivana, Kastav, Tometići 14.

Članak 2.

Kupoprodajna cijena za nekretninu iz članka 1. iznosi iznosi 41.080,00 EURA plativo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan isplate.

Kupoprodajna cijena će se isplatiti prodavatelju u četiri jednake rate svaka u iznosu od 10.270 EURA, plativo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan isplate.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Kastva, sklopit će u ime Grada Kastva, kao kupca, kupoprodajni ugovor s prodavateljem Sušanj Ivanom.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/02

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-3

Kastav, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr