SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

11.

Na temelju čl. 35. st. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10), članka 29. st. 1. toč. 9. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 29/09) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 25. veljače 2013. godine. godine, donijelo je

ODLUKU
O STAVLJANJU JAVNOG DOBRA IZVAN
OPĆE UPORABE

Članak 1.

Javno dobro koje je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Malom Lošinju označeno kao k.č. 7868/1 put, ukupne površine 13434 m2, z.k.ul. 8006, k.o. Cres, stavlja se izvan opće uporabe u 19/13434 dijela u površini od 19 m2.

Nekretnina iz st.1 ovog članka, na temelju ove odluke upisat će se u zemljišnim knjigama na ime i u korist Grada Cresa.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 943-01/12-1/12

Ur.broj: 2213/02-01-13-3

Cres, 25. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr