SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Temeljem članka 7. i 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08), te čl. 29. Statuta Grada Cresa, (»Službene novine PGŽ« broj 29/09) Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 25. veljače 2013. godine donijelo je

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
GRADA CRESA

Članak 1.

Razrješuju se dužnosti člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Cresa slijedeći članovi:

1.Lino Sinčić,

2.Sergio Grbin,

3.Stevo Filinić.

Članak 2.

Za člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Cresa imenuje se zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 351-01/13-1/2

Ur. broj: 2213/02-01-13-8

Cres, 25. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr