SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

14.

Na temelju članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i zaključka Obnašatelja dužnosti Župana, zamjenik Župana Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/13-01/9 URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-14, od 4. ožujka 2013. godine), o b j a v l j u j e s e

PONOVNA JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU
PROSTORNOG PLANA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

1. Ponovna javna rasprava započet će 14. ožujka 2013. godine i završit će 21. ožujka 2013. godine (8 dana).

2. Ponovna javna rasprava zakazuje se iz sljedećih razloga:

a)izmjene nastale u definiranju područja određenih sukladno stavku 2. i stavku 3. članka 71. Zakona, a vezano uz:

-područja ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja, uključivo zone priključene naselju i zone povremenog stanovanja u izdvojenim dijelovima naselja,

-luke nautičkog turizma,

-površine sportske namjene,

-područja za marikulturu.

b)izmjene vezane uz definiranje prometnih građevina od državnog i županijskog značaja:

-luke otvorene za javni promet,

-luke posebne namjene - brodogradilišne i ribarske luke.

c)izmjene nastale u postupku ishođenja mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a vezano uz:

-vjetroelektrane Zebar i Kavranica,

-područja za marikulturu u zaštićenim zonama,

-područja ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja, na otoku Cresu, Grguru i Golom otoku.

3. Sukladno članku 93. Zakona novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog Prostornog plana Primorsko-goranske županije mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama opisanim u točki 2. ove objave.

Javni uvid u Prijedlog Prostornog plana Primorsko- goranske županije (tekstualni i grafički dio) može se izvršiti u Rijeci, u prostorijama Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«, Splitska 2/II, sala za sastanke (soba 235).

4. Javni uvid može se izvršiti svakog radnog dana od ponedjeljka do petka u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

5. Javno izlaganje Prijedloga Prostornog plana Primorsko-goranske županije održat će se 20. ožujka 2013. u dvorani Transadrije, Rijeka, Riva Boduli 1/prizemno, s početkom u 10:00 sati.

6. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave primjedbe i prijedlozi mogu se:

.upisati u knjigu primjedbi i prijedloga na mjestu javnog uvida,

.davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

.u pisanom obliku predati na urudžbeni zapisnik Javnoj ustanovi »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« u Rijeci, Splitska 2/II. kat, soba 207,

.u pisanom obliku dostaviti putem pošte Javnoj ustanovi »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« u Rijeci, Splitska 2/II. kat.

Primjedbe i prijedlozi moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja primjedbe i prijedloga.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i na opisani način neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

7. Prijedlog Prostornog plana Primorsko-goranske županije dostupan je na Internet stranici:
http://www.pgz.hr i www.zavod.pgz.hr.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=828&mjesto=00001&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr