SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 37. Ponedjeljak, 29. studenog 2004.
OPĆINA BAŠKA
43

43.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 16. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/ 01) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. studenoga 2004. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2004. godinu

Članak 1.

U članku 2. Godišnjeg programa gradnje komunalne infrastrukture za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/04):

. ukupan iznos točke 1. mijenja se i glasi: »3,384.075,48«,

. iznos točke 1.2. mijenja se i glasi »1,100.000,00«,

. ukupan iznos točke 2. mijenja se i glasi »1,488.461,20«,

. u točki 2. dodaje se nova točka 2.6. »izmjena vodovodnih cijevi Korudalj - sv. Lucija - 143.000,00«,

. ukupan iznos točke 3. mijenja se glasi: »1,314.917,06«,

. u točki 3. točka 3.2. mijenja se glasi: »Ulica Z. Čermakove - 1,027.156,90«

. u točki 3. dodaje se nova točka 3.3. »ulica iza školske zgrade - 68.553,00«,

. točka 5. briše se,

. dosadašnja točka 6. postaje nova točka 5. i ukupan iznos nove točke 5. mijenja se i glasi: »412.045,56«,

. točke od 6.1. do 6.10. postaju točke od 5.1. do 5.10.,

. iznos nove točke 5.2. mijenja se i glasi »45.000,00«,

. iznos nove točke 5.3. mijenja se i glasi »16.238,81«,

. točka 7. briše se,

. stavka UKUPNO (1 - 7): 6,622.621,19 mijenja se i glasi »UKUPNO (1 - 5): »6,649.499,30«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Izvori sredstava za izvršenje Programa iz članka 2. utvrđujue se, kako slijedi:

1. komunalni doprinos 4,100.000,00


. dio toč. 1. 2,795.572,54

. dio toč. 3. 892.381,90

. toč. 4. 50.000,00

. dio toč. 5. 362.045,56

2. naknada za priključenje400.000,00


. toč. 2.1. 200.000,00

. dio toč. 2.2. 200.000,00

3.prijenos neutrošenih sredstava
iz prethodne godine 516.372,96


. dio toč. 2.3. 43.837,80

. dio toč. 3.1. 74.207,16

. dio toč. 3.2. 348.328,00

. dio toč. 5.1. 50.000,00

4. sredstva proračuna 1,633.126,34


. dio toč. 1. 588.502,94

. dio toč. 2. 1,044.623,40


UKUPNO (1. - 4.) 6,649.499,30

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje komunalne infrastrukture za 2004. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/14

Ur. broj: 2142-03-04-6

Baška, 25. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Marijan Dekanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr