SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 5. Subota, 16. veljače 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

6.

Na temelju članka 18. Odluke Općinskog vijeća o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabave ukupne vrijednosti do 70.000,00 kuna, sukladno članku 18. stav. 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj: 90/11), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 22. sjednici održanoj 27. prosinca 2012. godine donijelo je

PLAN MALIH NABAVA, BAGATELNE NABAVE
PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI
DO 70.000,00 KN, ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom malih nabava-Bn Vinodolske općine za 2013. godinu (u daljnjem tekstu PLAN) određuje se nabava, roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva i čija ukupna procijenjena vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 70.000,00 kn.

U vrijednost planirane nabave uključen je porez na dodanu vrijednost (PDV).

Članak 2.

Vinodolska općina provodit će postupak male nabave roba, radova i usluga iz točke 1. Ovog Plana za nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna primjenjivati postupak izravnog ugovaranja, a tek izuzetno u posebnim slučajevima kod nabave do te vrijednosti, može se nabava izvršiti putem narudžbenice.

Članak 3.

Tijekom 2013. godine Vinodolska općina će pristupiti maloj nabavi slijedećih roba, radova i usluga:

Članak 4.

Odluku o osnivanju Povjerenstva od tri člana za male nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna, donosi Općinski načelnik na prijedlog stručnih službi.

Članak 5.

Administrativne poslove za provođenje postupka malih nabava-BN-a, provodit će jedinstveni upravni odjel, odnosno odgovarajuća služba (Odsjek) unutar Upravnog odjela čiji djelokrug rada obuhvaća nabave iz članka 3. Ovog Plana.

Članak 6.

O provedbi postupka male nabave-BN-e, u Odsjeku za proračun i financije Upravnog odjela vodit će se evidencije postupka male nabave i sklopljenih ugovora o malim nabavama, na odgovarajućem Obrascu.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranska županije«.

Klasa: 021-05/12-01/13

Ur. broj: 2107-03/12-01-12-09

Bribir, 27. prosinca 2012.

Predsjednica vijeća

Vinodolske općine

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr