SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 5. Subota, 16. veljače 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Na temelju članka 19., 26. i 37. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 26/03), Pravilnika o utvrđivanju korisnika proračuna (N.N. br. 80/04) ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (N.N. broj: 90/11), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 22. sjednici održanoj 27. prosinca 2012. godine, donijelo je

PLAN JAVNE NABAVE
OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Planom javne nabave Vinodolske općine za 2013.godinu, planira se javna nabava roba, radova i usluga VELIKE VRIJEDNOSTI tj. nabava čija procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodatnu vrijednost jednaka ili veća od europskih pragova (193.000,00 e) za robe i usluge, dok je Europski prag za radove 4.845.000,00 e-a, odnosno za javne nabave MALE VRIJEDNOSTI, roba, radova i usluga, čija procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a manja od navedenih vrijednosti europskih pragova.

Članak 2.

Vinodolska općina se obvezuje provoditi postupke i načine javne nabave roba, radova i usluga, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (N.N. br. 90/11), birajući prvenstveno otvoreni postupak javne nabave u odnosu na ograničeni postupak javne nabave i druge postupke.

Članak 3.

Tijekom 2013. godine Vinodolska općina će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga MALE VRIJEDNOSTI, kako slijedi:

Članak 4.

Javni naručitelj se obvezuje da će u svim postupcima javne nabave, prilikom donošenja Zaključka vezano za početak postupka javne nabave, odrediti ovlaštene predstavnike javnog naručitelja, s time da njihov broj ne smije biti manji od tri (3).

Ovlašteni predstavnici naručitelja će biti zaduženi za provedbu određenog postupka javne nabave od njegovog početka do kraja.

Ovlašteni predstavnici naručitelja se imenuju iz redova stručnih djelatnika naručitelja, a jedan broj njih može se povjeriti neovisnim stručnim osobama izvana.

Zadaća ovlaštenih predstavnika naručitelja da izvrše pripremu postupka nabave i izrade cjelokupne dokumentacije za nadmetanje.

Članak 5.

Administrativne poslove za provođenje postupka javne nabave male vrijednosti, obavljat će Jedinstveni upravni odjel općine, odnosno odgovarajuća služba (Odsjek) unutar Upravnog odjela čiji djelokrug rada obuhvaća javne nabave iz ovog Plana.

Članak 6.

Sve objave o javnim nabavama iz ovog Plana na propisanim standardnim obrascima za objave o javnoj nabavi, odnosno on-line unos podataka potrebnih za izradu i objavljivanja objava o javnoj nabavi, vršit će za naručitelja ovlaštena osoba - Voditelj Odsjeka za komunalne poslove i gospodarenje prostorom.

Članak 7.

Ovaj Plan javne nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županiji«.

Klasa: 021-05/12-01/13

Ur. broj: 2107-03/12-01-12-08

Bribir, 27. prosinca 2012.

Predsjednica vijeća

Općine Vinodolske općine

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr