SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 5. Subota, 16. veljače 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

4.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 125/05 i 109/07), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj: 117/03), te članka 108. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine na 22. (dvadesetdrugoj) sjednici održanoj 27. 12. 2012. donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U VINODOLSKOJ OPĆINI
ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U članku 1. iznos od 611.000,00 kuna«, mijenja se i glasi: »661.000,00 kuna«.

Članak 2.

U članku 5. izraz »Općine Vinodolske« mijenja se u »Vinodolske općine«.

Članak 3.

U članku 8. izraz »Općine Vinodolske« mijenja se u »Vinodolske općine«.

Članak 4.

U članku 9. »sredstva za realizaciju Programa« iznos od »611.000,00 kuna« se mijenja i glasi: »661.000,00 kuna«

U članku 9. tabelarni dio se mijenja:

Članak 5.

U članku 11. izraz »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuje se izrazom u »Općinski načelnik«.

Članak 6.

U članku 12. na kraju teksta iza riječi »zahtjeva« stavlja se izraz i dodaje tekst: »korisnika socijalne skrbi«.

Članak 7.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Članak 13.«

Ove I. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite., objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/12-01/13

Ur. broj: 2107-03/12-07

Bribir, 27. prosinca 2012.

Predsjednica

Općinskog vijeća Vinodolske općine

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr