SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 37. Ponedjeljak, 29. studenog 2004.
OPĆINA KOSTRENA
31

31.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02), Općinsko vijeće Opći

ne Kostrena, na sjednici održanoj 18. studenoga 2004. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u
Dječjem vrtiću »Zlatna ribica«

I.

Ekonomska cijena boravka djece u Dječjem vrtiću »Zlatna ribica« (u daljnjem tekstu: vrtić) utvrđuje se u iznosu od 1.778,00 kuna mjesečno po djetetu za cjelodnevni boravak u vrtiću, odnosno 1.345,00 kuna mjesečno po djetetu za poludnevni boravak u grupi za cjelodnevni boravak.

II.

Sudjelovanje roditelja - korisnika usluga u plaćanju usluga vrtića utvrđeno je Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« od roditelja - korisnika usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/ 00, 30/02 i 15/03).

III.

Početkom primjene ovog Zaključka, prestaje važiti Zaključak o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću »Zlatna ribica« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/04).

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-04-36

Kostrena, 18. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr