SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 5. Subota, 16. veljače 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Na temelju članka 12. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 10. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01), članka 8. stavak 1. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 13. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju
Udruge - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«

I.

Općina Baška donosi Odluku o udruživanju i prihvaća Sporazum o osnivanju Udruge - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«, u skladu s LEADER konceptom EU.

II.

Ovlašćuje se načelnik mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., da u ime Općine Baška potpiše Sporazum o osnivanju Udruge »Bjeloglavi sup«.

III.

Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec. imenuje se za predstavnika Općine Baška u Skupštini Udruge iz točke I. i II. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-6

Baška, 13. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr