SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 37. Ponedjeljak, 29. studenog 2004.
OPĆINA KOSTRENA
31

29.

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i članka 42. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 5/02 i 20/02), Općinsko poglavarstvo Općine Kostrena, na svojoj sjednici održanoj 5. listopada 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Određuje se Jasna Mavrinac, dipl. iur, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje«).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama

- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija

- unapređuje način obrade, klasificiranja, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti

- osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva a vezano uz ostvarivanje prava

- poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja Kataloga informacija

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Općini Kostrena.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem pošte na adresu Općina

Kostrena, Glavani 82 d, ili se može dostaviti neposredno u pisarnicu Općine na istoj adresi.

Usmeni zahtjev podnosi se na adresi iz stavka 2. ovog članka, o čemu se sačinjava zapisnik, a o zahtjevu zaprimljenom telefonom ili telekomunikacijskim uređajem sačinjava se službena zabilješka.

Usmeni zahtjev iz stavka 3. ovog članka podnosi se u uredovno vrijeme Općinske uprave, kada se može izvršiti i uvid u traženu informaciju.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-02-04-436

Kostrena, 5. listopada 2004.

Predsjednik
Miroslav Uljan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr