SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 58. Subota, 29. prosinca 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

59.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/ 09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2012., donosi

PROGRAM
utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu

Članak 1.

Općina Mošćenička Draga u 2013. godini planira ostvariti sredstava od spomeničke rente u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna i to po osnovi:

-stope od 0,05% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem gospodarske djelatnosti u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline - 10.000,00 kuna

-površine objekata u kojem se obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline - 190.000,00 kuna

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. Ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

-zaštitu, očuvanje i obnovu kulturnih dobara na području Općine Mošćenička Draga - 170.000,00 kn

-projekt za obnovu kolnika Šet. 25. travnja - 30.000,00 kn

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 612-08/12-01/07

Ur. broj: 2156/03-02-12-1

M. Draga, 27. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=821&mjesto=51417&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr